Jako adwokat kościelny specjalizuję się w szczególności w zakresie:

  • stwierdzenia nieważności małżeństwa, powszechnie nazywanym „rozwodem kościelnym” czy „unieważnieniem małżeństwa” (więcej na ten temat tutaj);
  • uprawnień wiernych w kościołach różnych obrządków;
  • uprawnień duchownych w kościelnych procedurach karnych i administracyjnych.

Ceny usług są uzależnione od indywidualnych potrzeb Klienta i złożoności sprawy. Jestem w stanie zaproponować swoim Klientom konkurencyjne ceny w porównaniu do cen usług świadczonych przez kancelarie kanoniczne w dużych ośrodkach miejskich na terenie całego kraju.

Usługi obejmują m. in. porady i konsultacje prawne w powyższym zakresie, sporządzanie opinii prawnych, a także reprezentację jako profesjonalny pełnomocnik.